Kontakt

Formand Steen Bille: Steen.Bille.dts@gmail.com
Næstformand: Sigrid Jørgensen
Sekretær Gisela Klarmeyer: Gisela.Klarmeyer@gmail.com
Ansvarlig for den digitale kommunikation Ulla Weber: web@weberweb.dk

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab igennem dette link:

Jeg vil gerne tilmelde mig / os Dansk-Tysk Selskab

Du er tilmeldt, når du har givet os dine kontaktoplysninger og har indbetalt medlemskontingent til banken. (For studerende eller personer under 25 år er medlemskabet dog gratis.)

Kontingent
Ordinære medlemmer:                                200 kr. om året
Medlemskab til par                                      300 kr. om året
Studerende og medlemmer under 25 år:    0 kr. om året (!) indtil videre en forsøgsordning

Indbetaling til:
Dansk-Tysk Selskab
 hos Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15
mærket: “DTS-medlemskab” og dit navn, hvis forskelligt fra indbetaleren.

Vi vil bede dig om din adresse ved tilmelding, men vi kommunikerer først og fremmest igennem e-mail, hvorfor det er ikke mindst er vigtigt, at du meddeler din nye e-mailadresse, når din gamle e-mailadresse udgår.

Spar os for at sende betalingspåmindelser ved at sætte kontingentet som fast betaling i din netbank.
Du kan melde dig ud uden varsel, dog gerne senest den 31.12.

Hvis du tilmelder dig og indbetaler fra september, gælder medlemskabet fra september og hele det kommende år. 

Som medlem vil du fremover få tilsendt vores nyhedsbrev, som udkommer op til kommende arrangementer. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på “unsubcribe” nederst i mailen med nyhedsbrevet.
Med dit medlemsbidrag øger du vores mulighed for at arrangere gode og spændende arrangementer, og du slipper for at skulle betale entré til alle almindelige arrangementer, ligesom du vil opnå rabat til de større arrangementer og endda til  nogle af samarbejdspartneres arrangementer.

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde for foreningens formål.

Hvis der der skulle være problemer med linket må du gerne give en fejlmelding til den ansvarlige for den digitale kommunikation, Ulla Weber: web@weberweb.dk

HUSK ALTID AT GIVE BESKED, HVIS DU SKIFTER MAILADRESSE
til : web[a]weberweb.dk

 

Hvis du ikke vil være medlem af Dansk-Tysk Selskabs lige nu, men gerne vil få vores informationer om arrangementer med dansk-tysk interesse, kan du tilmelde dig vores Nyhedsbrev:

Tilmeld dig Dansk-Tysk Selskabs nyhedsbrev igennem dette link.

 

Mellem nyhedsbrevene kan du altid holde dig orienteret om vores arrangementer på vores webside: program.

 

 

 

Henvendelser vedr. websiden: web[a]weberweb.dk