Tilbageblik

Her kan du klikke dig frem til beretninger om tidligere afholdte arrangementer

Detlev Siegfried og Per Øhrgaard om tyskeres danskerbilledet og danskeres tyskerbilledet
den 21. april 2017

Generalforsamling 2017 To jubilæer og to afskeder

Referat af Generalforsamling 2017

Martin Schwarz Lausten: Luther og jøderne den 26. marts 2017

Kabaret med Holger Edmaier den 16. marts 2017

Peter Tudvad Luther og Øvrigheden – 2. marts 2017

Tidligere dekan Bodil Due
og prodekan Jens Erik Mogensen:
Tyskfagets historie og fremtid set i lyset af en mulig national sprogstrategi
1. februar 2017

Rejse til Hamburg med Dansk-Tysk Selskab i 2016

Tom Buk-Swienty modtager Dansk-Tysk Pris 2014

Valgfest 2013 i Københavns Universitets Festsaal,
i samarbejde med Den Tyske Ambassade og Politiken

Kabaret med Holger Edmaier, november 2014

Formanden igennem mange år Finn Rowolds afskedsfest