Onsdag den 24. oktober 2018:

Foredrag ved historikeren

Chris Bangert-Larsen
1918-2018, 100-året for Første Verdenskrigs afslutning

I 100-året for afslutningen af ’Den store Krig’ gør vi status over denne  begivenhed, der ofte ses som indledningen på den moderne tid. Krigen påvirkede århundredet dybt, ikke mindst Tyskland, politisk, økonomisk og militært, men i høj grad også kulturelt og mentalt.

Hvad er de alment accepterede sandheder om krigen i den brede offentlighed, og hvad siger faghistorikerne i dag: Historie og erindring om verdenskrigen?

Vi vil komme vidt omkring geografisk og tematisk i et ind imellem paradoksfyldt strejftog gennem nogle af de vigtigste begivenheder.