Detlev Siegfried

Detlev Siegfried

Per Øhrgaard

Per Øhrgaard

Sammen med Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk inviterede Dansk-Tysk Selskab til et arrangement med foredragsholderne prof. dr. Detlev Siegfried og prof. em. dr. Per Øhrgaard.

Dansk-Tysk Selskabs formand Steen Bille indledte arrangementet med en beretning om egne oplevelser fra hans ungdom, hvor han var bosat i Hamburg.

Detlev Siegfried talte om det ret positive billede, som tyskere havde af Danmark omkring 1970erne, med eksempler som den frie pornografi, byggelegepladser, og Roskildefestivalen, mens Per Øhrgaard talte om danskeres for det meste negative billede af tyskere i årene efter krigen.

Arrangementet var meget velbesøgt af tilhørere i alle aldre.

De meget interessante foredrag blev efterfulgt af gode bidrag fra tilhørerne, hvor der blev ikke mindst blev spurgt om stereotypers oprindelse og håndtering.