Dansk-Tysk Selskabs formand (indtil 2015) Finn Rowolds

Finn_Rowold

tale i anledning af udgivelsen af: Victor Klemperer: LTI. Lingua Tertii Imperii.
Det Tredje Riges sprog. En filologs notesbog.
Tekst og tale 2010.

Det er sket, og det kan derfor ske igen

LTI forside, tekst og tale