14. oktober 2018

Foredrag med

Peter Nielsen
Deutschstunde – tysk kulturhistorie på en aften

Peter Nielsen er litteraturredaktør ved Dagbladet Information og talte med udgangspunkt i sin og Rune Lykkebergs bog »Deutschstunde« tale om den rige tyske kulturarv. En gang var det en selvfølge, at man lærte tysk i skolen og læste bøger på tysk – sådan er det ikke mere. Tysk er ikke længere obligatorisk i Folkeskolen, og det tyske sprog og dermed bevidstheden om den kulturelle og historiske samhørighed er trængt i baggrunden. Tyskland er Danmarks største og vigtigste nabo og handelspartner, men kendskabet til denne nabo er hos de fleste danskere begrænset. Hvorfor synes vi at have glemt Tyskland og hele dets rige kulturarv, når det i så høj grad også har formet os i Danmark, formet vores måde at tænke på og på afgørende vis præget kunsten? Peter Nielsen vil derfor med sit foredrag gøre os lidt klogere på Tysklands store kulturarv.

 

Arrangementer var med ca. 95 deltagere et af de bedst besøgte i Dansk-Tysk Selskabs historie.

Peter Nielsen relaterede sig til bogen:
Rune Lykkeberg & Peter Nielsen: Deutschstunde. 34 introduktioner til tysk kulturhistorie. Informations Forlag 2017.