Den 19.april 2017 holdt Dansk-Tysk Selskab den årlige generalforsamling, som forløb efter planen.
To bestyrelsesmedlemmer trådte ud af bestyrelsen efter mange år og to nye blev valgt.

Tre jubilæer og to afskeder

Sigrid Jørgensen og Inger Humle Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk-Tysk Selskab takker Sigrid Jørgensen, Inger Humle-Jørgensen og Karin Heiberg
for hhv. 40, 50 og 13 gode år i bestyrelsen.
Inger og Karin træder samtidig ud af bestyrelsen.
Som nye bestyrelsesmedlemmer hilser vi Christian Hestbæk og Per Lindegaard Hjorth velkommen.