Mads Elung u.a.Onsdag den 28. februar 2018

hørte vi

en poetisk koncert med moderation

Vort svage Mod
Digtere i krig

Gustaf Munch-Petersen / Alexander Muno
Bertolt Brecht / Peter Bruun
Paul Celan / Aribert Reimann

Med undertitlen ”Digtere i krig” søger ”Vort svage Mod” at stille spørgsmålet: ”Hvad kan man som enkeltmenneske gøre, stillet over for verdens ekstreme konflikter?”

Sangene tolkes af den danske tenor Mads Elung-Jensen og den tyske pianist Axel Bauni.
Programmedarbejder ved Danmarks Radio,
cand.mag. Tore Leifer introducerer og diskuterer digterne, komponisterne og værkerne.

Vort svage Mod – Digtere i krig

”Vort svage Mod” er en klassisk koncert med moderation. Koncerten består af tre nye værker og et klassisk moderne værk: ”Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen”, et digt af Tom Kristensen komponeret af Peter Bruun 2018, ”Seks digte af Gustaf Munch-Petersen” af den tyske komponist Alexander Muno, ”Svendborger Gedichte”, tre digte af Bertolt Brecht komponeret af den danske komponist Peter Bruun begge komponeret i 2016 og ”Engführung”, et digt af Paul Celan sat i musik af Aribert Reimann i 1967.

Sangene tolkes af tenoren Mads Elung-Jensen, Berlin, og pianisten Axel Bauni, Berlin. Programmedarbejder ved Danmarks Radio, Tore Leifer, introducerer og diskuterer i koncerten digterne, komponisterne, værkerne og deres paralleller til vores tids menneskelige og politiske udfordringer.

Moderation central
Koncerten er bygget op med moderatoren, Tore Leifer, som en central medvirkende. Formidlingen og diskussionen af værkerne og deres poetiske og politiske indhold er afgørende både på grund af de mange væsentlige problematikker og for at give tilhøreren en nøgle til ukendte musikalske rum.

Peter Bruun 50 år
Koncerten markerer også komponisten Peter Bruuns 50-års fødselsdag. Efter koncerten i Christian V-salen byder forlaget Edition Wilhelm Hansen på et glas i denne anledning.
”Vort svage Mod” opføres i København i Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke arrangeret af Dansk-Tysk Selskab, på Roskilde Bibliotek og Køge Bibliotek samt på den danske ambassade i Berlin.

Celan – Reimann – En vandring gennem den indre angst

”Vort svage Mod” er kulminationen af mange års beskæftigelse med disse værker og deres temaer. Aribert Reimann skrev i 1967 ”Engführung” til Paul Celans digt til den schweiziske tenor Ernst Haefliger, der på det tidspunkt var ansat på Deutsche Oper i Berlin, og sig selv som pianist.

Paul Celan voksede op som tysksproget jøde i Bukowina i det daværende Rumænien. I 1942 blev hans forældre deporteret til en arbejdslejr, hvor begge omkom. Anden Verdenskrigs terror efterlod dybe sår hos Celan, og frygten for en truende atomkrig var et gennemgående tema i hans liv og kunstneriske virke.

I løbet af Paul Celans digt går fortælleren på en mareridtsagtig vandring gennem indre angst, indtil det lykkes ham at finde en vej tilbage til den verden, han engang kendte. ”Engführung” betragtes som ét af Reimanns betydeligste værker i hans meget bemærkelsesværdige produktion.

Mads Elung-Jensen studerede i 1990’erne hos Ernst Haefliger, og Haefliger opfordrede ham dengang til at synge værket, der på grund af dets store tekniske og musikalske krav næsten ikke er blevet opført. Da Mads Elung-Jensen i 2009 flyttede til Berlin ønskede han endelig at opføre værket, og han opsøgte Axel Bauni, tidligere elev af prof. Aribert Reimann (1983-98) og dennes efterfølger som professor i sang (Zeitgenössisches Lied) på Universität der Künste. I 2011 opførte de ”Engführung” på De Nordiske Ambassader i Berlin og fik en meget begejstret modtagelse, også fra Reimann selv.

Munch-Petersen – Muno – Den tvingende nødvendighed

Det har herefter været Mads Elung-Jensen og Axel Baunis ønske at finde en koncertramme, der kunne give dette værk en passende opførelse. I 2015 oversatte Mads Elung-Jensen Gustaf Munch-Petersens NITTEN DIGTE skrevet i 1937 på Bornholm under indtryk af fascismens fremmarch i Europa til tysk. I løbet af digtsamlingen opstår blandt natur- og fiskeribilleder i stadig højere grad en tvingende nødvendighed om at måtte handle mod ’Skændselen’.

Munch-Petersen rejste abrupt til Spanien for at kæmpe med i borgerkrigen, efterlod kun en besked på køkkenbordet til sin gravide kone om, at han var rejst. Fra Spanien skrev han tilbage, at han så kampen som en naturlig videreudvikling af sit kunstneriske virke. I foråret 1938 blev han fundet skudt.
Mads Elung-Jensen gav de tyske oversættelser af NITTEN DIGTE til komponisten Alexander Muno, som straks udtrykte ønske om at sætte et udvalg af digtene i musik på originalsproget dansk. Titlen på koncertprogrammet ”Vort svage Mod“ stammer fra ét af disse digte.

Brecht – Bruun – Flygtningens frustration
Den tyske digter Bertolt Brecht måtte efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 flygte til Danmark, hvor han i ”Svendborger Gedichte” fra 1937 udtrykte flygtningens frustration over ikke at kunne handle dér fjernt fra kampzonen. Hans uudnyttede energi blev til handlingslammelse. At lære det fremmede sprog, at vande planterne eller at slå et søm i væggen var som at acceptere et livsnederlag.
Disse digte gav Mads Elung-Jensen til komponisten Peter Bruun, og med støtte fra Augustinus Fonden uropførte Axel Bauni og han i 2016 begge  sangcykler i Det Danske Sangselskabs koncertrække på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
Specielt til opførelserne af ”Vort svage Mod” har Peter Bruun komponeret sangen ”Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen” til Tom Kristensens digt fra 1938 skrevet under indtryk af nyheden om Munch-Petersens død i Spanien.

Alle værker er selvstændige kunstværker, men samtidig tænkt sammen med ”Engführung” til koncerten ”Vort svage Mod”.

 

Læs mere om Vort svage mod.