Illustrationen er taget fra
Sascha Jaecks side


15. marts 2018

Foredrag med diskussion 

Moritz Schramm

Opgøret med forestillingen om det homogene Danmark: Et tysk blik på mangfoldighed, indvandring og danskernes tvivlsomme ’integrationslogik’

Moritz Schramm

De danske debatter om indvandring og integration er for det meste bygget omkring en grundlæggende ’integrationslogik’: det er ’de andre’, der skal integrere sig i ’vores’ fælleskab og værdisystem. Det traditionelle danske samfund opfattes i denne logik som grundlæggende homogent og tolerant, mens ’de andre’ først skal oplæres og gøre sig fortjent til at høre til. Men holder denne, i Danmark altdominerende adskillelse mellem ’os’ og ’dem’ egentligt? Og hvad vil der ske hvis vi dropper
myten om den angiveligt homogene vi-gruppe, som ’de andre’ står overfor, og derimod insisterer på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund? Hvad skerder, hvis vi starter diskussionerne med afsæt i diversitet i stedet for homogenitet?

I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål med afsæt i begrebet om det postmigrantiske
samfund, som har vundet udbredelse i Tyskland de seneste år. Ifølge denne opfattelse er de
vesteuropæiske samfund i deres helhed præget af tidligere og nuværende migrationsbevægelser, der har ført til en samfundsmæssig kompleksitet, der ikke længere kan beskrives ud fra den klassiske modsætning mellem os/dem. De nye adskillelseslinjer er hverken præget af etnicitet, migrationsbaggrund eller religiøs overbevisning, men bygger på indstillingen til demokrati og åbenhed – på tværs af etniske eller religiøse skel. Kan disse tyske diskussioner hjælpe os i Danmark til at komme videre fra den fastlåste debat om indvandringog integration? Kan vi anvende et postmigrantisk perspektiv på Danmark?

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, han leder
det kollektive forskningsprojekt ”Art, Culture and Politics in the ’Postmigrant Condition’”, støttet
af Den Frie Forskningsråd (www.sdu.dk/postmigration).
Se i forhold til de danske diskussioner også:
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-
Kom-nu-videre

Dansk-Tysk selskab takker Moritz Schramm for et fantastisk spændende foredrag.
Sikkert var der en del tyskere, der bor i Danmark, som rigtig godt kunne genkende rigtig meget af det, som Moritz analyserede og fortalte om.