Bestyrelse

Bestyrelse

Formand Moritz Schramm: mosch[a]sdu.dk
Næstformand: Sigrid Jørgensen sigrid[a]mail.dk
Kasserer: Lars Stevens: kasserer[a]dansk-tysk-selskab.dk
Sekretær: Iris Christiansen
Digital kommunikation – Webside, Facebook, nyhedsbrev : Ben Mouelhi, Magnus Garling

Anna Lena Sandberg
Thore Clausen
Ulla Weinreich
Wivi Henningsen
Per Erik Veng
Jakob Levinsen
Mette Hermann

Suppleanter:
Mette Clausen
Magnus Garling
Ida Gehlert

Adresseændringer bedes meddelt til kassereren (medlemmer) eller webredaktøren (nyhedsbrevet).

Henvendelser vedr. websiden
info[a]dansk-tysk-selskab.dk