Bestyrelse

Bestyrelse

Formand Steen Bille: bille.dts[a]gmail.com
Næstformand: Sigrid Jørgensen sigrid[a]tdcadsl.dk
Kasserer: Per Lindegaard Hjorth: kasserer[a]dansk-tysk-selskab.dk
Sekretær: Gisela Klarmeyer: Gisela.Klarmeyer[a]gmail.com
Webside, Facebook, nyhedsbrev – digital kommunikation: Ulla Weber: web[a]weberweb.dk, Christian HestbækSigrid Jørgensen, Britta Tästensen, Iris Christiansen

Anna Lena Sandberg
Klaus Liebing
Thore Clausen
Ulla Weinreich
Wivi Henningsen

Dansk-Tysk Selskab: bestyrelsefra venstre til højre: Iris, Britta, Wivi, Ulla W., Christian, Klaus, Gisela, Per, Steen, Ulla, Thore, Anna, Sigrid
Foto: © Iris Christiansen og Dansk-Tysk Selskab

Adresseændringer bedes meddelt til kassereren (medlemmer) eller webredaktøren (nyhedsbrevet).

Henvendelser vedr. websiden
Ulla Weber: web[a]weberweb.dk