Bestyrelse

Bestyrelse

Formand Steen Bille: bille.dts[a]gmail.com
Næstformand: Sigrid Jørgensen sigrid[a]tdcadsl.dk
Kasserer: Per Lindegaard Hjorth: kasserer[a]dansk-tysk-selskab.dk
Sekretær: Gisela Klarmeyer: Gisela.Klarmeyer[a]gmail.com
Webside, Facebook, nyhedsbrev – digital kommunikation: Christian HestbækSigrid Jørgensen, Britta Tästensen, Iris Christiansen

Anna Lena Sandberg
Klaus Liebing
Thore Clausen
Ulla Weinreich
Wivi Henningsen
Mette Berg Clausen
Per Erik Veng

Adresseændringer bedes meddelt til kassereren (medlemmer) eller webredaktøren (nyhedsbrevet).

Henvendelser vedr. websiden
Ulla Weber: web[a]weberweb.dk