Peter Tudvad

Den 2. marts 2017 havde Dansk-Tysk Selskab et velbesøgt arrangement med en oplagt og spændende fortæller. Det var den meget vidende forfatter Peter Tudvad, der under titlen “Luther og Øvrigheden” beskrev Martin Luther og hans samtid.

Der er én Luther frem til 1525 og en anden efter som følge af Bondeoprøret.

Samtidig blev det klart, at Luthers formidlingsgeni og forståelse af bogtrykkekunsten gav Reformationen vinger.

Efter foredraget var der tid til mange gode spørgsmål, der f.eks. kom ind på den tyske versus den danske kirkes forhold til den store reformator. I syd varer man sig for at gøre nogen til “eine Lichtgestalt” og kritiserer Luther. I Danmark er det ganske få, der tør tage bladet fra munden.

Peter Tudvad er i øvrigt i gang med endnu en bog, der sætter skarpt på Luthers samtid.

Peter Tudvad - om LutherPeter Tudvad om Luther