Generalforsamling i Dansk-Tysk Selskab

Dagsorden jf. selskabets vedtægter (§7):

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning ved Moritz Schramm
  3. Årsregnskabets forelæggelse til godkendelse ved kassereren Lars Stevens
  4. Valg af Selskabets formand (Moritz Schramm valgt for en tre-årig periode: 2022-25)
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra medlemmer (deadline ifl. Vedtægter: 1.3.) eller bestyrelse
  8. Eventuelt

Tid: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 18,45
Sted: Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke
Tilmeld dig her