Tilbageblik

Generalforsamling i Dansk-Tysk Selskab

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vores vedtægter er:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
c) Årsregnskabets forelæggelse til godkendelse
d) Valg af Selskabets formand
e) Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen (jfr. §8 stk. 3-6)
f) Valg af revisor
g) Forslag fra medlemmer eller bestyrelse (sådanne forslag forelægges på forhånd for medlemmerne i den udsendte dagsorden, jfr. §6 stk. 4)
h) Eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest den 1.3. det pågældende år. Dog kan et senere indkommet forslag nyde fremme, hvis bestyrelsen vedtager at optage det på dagsordenen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, som er angivet i indkaldelsen eller som er ændringsforslag hertil. Som følge af coronaen er alt jo ekstraordinært. Vi beder om medlemsforslag inden den 26. august 2020 stilet til formanden Steen Bille, på mail: steen.bille@gmail.com.

Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00
Sted
: Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke

Hans Mouritzen: Tysk og dansk Ruslandspolitik – Danmark mellem Tyskland og Rusland

Seniorforsker ved DIIS

Samarbejdet mellem Rusland og de øvrige Østersølande er blevet afløst af spænding og indbyrdes mistænksomhed i de senere år. Med basis i en analyse af Danmarks historiske og aktuelle forhold til hhv. Tyskland og Rusland vurderer Hans Mouritzen, hvorvidt og hvordan f.eks. Danmark kan bidrage til at forbedre den regionale situation. Eller skal vi lade Tyskland om at varetage forholdet til Putins Rusland?

Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.30
Sted
: Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke