Den 1. februar 2017 havde Dansk-Tysk Selskab et velbesøgt arrangement om tyskfaget og dets fremtid.

Inviteret var tidl. dekan Bodil Due og prodekan Jens Erik Mogensen. Efter to gode oplæg var der en levende diskussion, bl.a. om arbejdet med den “nationale sprogstrategi”. Kunne et nationalt sprogcenter støtte og fremme tilgangen til fremmedsprog, der er rekordlav?

Tyskfaget - Bodil Due, Jens Erik Mogensen

 

I lyset af, at fødekæden til tysk-studierne på samtlige videregående uddannelser hænger i en tynd tråd, burde man stoppe de sympatiske, men forgæves forsøg på at curle eleverne til tysk og fransk. Der var bred enighed om, at skåltaler om globalisering bør være fortid, for mens der tales, mister vi sprog – og sprogstuderende!

Der skal handling til, inden det er for sent, dvs. inden flere små fag, sprogfag, må lukke og slukke. Translate-robotter kan ikke redde Danmark og menneskets udsyn og indsigt fra at blive en sprogfattig provins.