Tysklandssalonen #4: Arbejderbevægelsen

Den fjerde Tysklandssalon finder sted på arbejdernes kampdag, kl. 19:30 i LiteraturHaus i Møllegade mandag den 1. maj.

I dagens anledning taler vi om arbejderbevægelsen og ikke mindst socialdemokratiets udvikling i henholdsvis Tyskland og Danmark.

Selvom Tyskland og Danmark begge har en socialdemokratisk ledet koalitionsregering, er der store forskelle mellem de tyske og de danske socialdemokrater. Det er især inden for emner som grænsebeskyttelse, indvandringspolitik og ikke mindst den europæiske integration, at de to søsterpartier forfølger en forskellig politisk kurs. Er det på vej til at ændre sig efter invasionen af Ukraine? Er der ved at opstå en ny konsensus i europæisk politik, når det gælder energiforsyning og energisikkerhed? Og hvilken rolle spiller den traditionelle arbejderklasse i denne sammenhæng? Er socialdemokraterne i færd med at genopfinde sig selv?

Aftenens gæst er Britta Thomsen (tidligere MEP), som giver sin vurdering af de europæiske socialdemokrater og mulige ligheder og forskelle mellem det danske og det tyske socialdemokratiske parti. Britta Thomsen var socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet fra 2004-2014, hvor hun var medlem af Udvalget for Industri, Forskning og Energi samt Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Hun var desuden suppleant i Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar. Britta Thomsen har studeret historie, portugisisk og spansk, og hun driver i dag sit eget konsulentfirma og er desuden adjungeret lektor på CBS.

Diskussionen og samtalen føres af værterne for salonen: Moritz Schramm (SDU), Anna Sandberg (KU), Adam Paulsen (SDU) og Philipp Ostrowicz (CBS).

Salonen ledsages musikalsk af DJ Lars Bliesener. Baren i LiteraturHaus er som altid åben og byder på et bredt udvalg af drikkevarer.

På grund af Tyske Filmdage 2023 finder Tysklandssalonen undtagelsesvis sted den første mandag i måneden i stedet for den sidste.

Den næste salon finder sted den 25. september 2023.

Om Tysklandssalonerne:

Det klassiske format “salon” er igen blevet populært: et sted, hvor man kan mødes på uformel vis og lære forfattere, politikere og kunstnere at kende samt deltage i diskussioner om forskellige emner. Tysklandssalonerne blev lanceret i januar 2023 og finder sted den sidste mandag i hver måned i LiteraturHaus på Nørrebro. Salonerne byder på aktuelle emner og nye perspektiver på tysk kultur, samfund og politik. Her drøftes de seneste udviklinger i Tyskland, og hvilke aktuelle udfordringer Tyskland står overfor lige nu. Man taler blandt andet om, hvordan den tyske regering agerer i Tyskland og i resten af verden, og hvilke emner, der optager den tyske offentlighed. Værterne er Moritz Schramm, Anna Sandberg, Adam Paulsen og Philipp Ostrowicz, og de vil diskutere disse og andre spørgsmål med hinanden og skiftende gæster i salonen. Der vil være besøg af forfattere, historikere, politikere og andre eksperter. Nye bøger, film og udstillinger vil også blive drøftet.

Samtalerne vil hovedsageligt foregå på dansk, men der vil lejlighedsvis også blive talt tysk.

Salonerne er arrangeret af Dansk-Tysk Selskab i samarbejde med Goethe-Institut Dänemark, Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub og LiteraturHaus.

Dansk-Tysk Selskab Logo
sdfsdfsdf