Dansk Tysk Selskab

Vi fremmer kendskab til og kontakt med Tyskland i Danmark

Der vil snart komme information om arrangementerne, der ligger efter sommerferien.