Program

Dansk-Tysk Selskabs kommende arrangementer i printversion  af 30. september 2017
Se Dansk-Tysk Selskab seneste nyhedsbrev (september/oktober 2017).

November

Foredrag

Tidl. overborgmester Simon Faber:
Hvordan gik det til…?

Simon Faber

Hvordan gik det til, at Flensborg i 2011 fik en ”dansk” overborgmester? Hvilke udfordringer mødte han og hvilke tiltag lagde han navn til? Og hvordan skal 100-året for Genforeningen i 1920 fejres? To emner, der hver for sig siger ganske meget om grænseregionen i dag og som forenes i én mand.
Simon Faber var overborgmester i Flensborg i 6 år fra 2011 til 2017 – valgt som repræsentant for det danske mindretals parti SSW. I dag er han projektleder for Markeringen af Genforeningen 2020 med kontor i Aabenraa.

Dato: torsdag den 23. november 2017
OBS – det er en torsdag, ikke,
som der står i nyhedsbrevet, en onsdag.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke
Entre: Gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab og Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub.
Alle andre: kr. 60.
Tilmelding til Steen Bille: bille.dts[a]gmail.com er ønskelig,
for at DTS kan sørge for at stille et passende antal stole op.

 

Sæt kryds i kalenderen:

Julearrangement sammen med Dansk-Tysk Industri- og Handelsclub.

Kabaret med

Maximillian Nowka og Ann-Mari
Max Hansen om Max Hansen

Nærmere beskrivelse følger.

Dato: Onsdag den 6. december 2017
Tid: Kl. 19
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Entré: oplyses senere.
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.


Fredagforlæsninger på Københavns Universitet

Efterårets program: Freitagsvorlesungen Herbst 2017 – Uni Kopenhagen
Alle er velkomne. Bemærk, at forelæsningerne kan blive holdt på tysk, dansk eller engelsk.
Det vil fremgå af forelæsningens titel.
Næste arrangement med relation til tysk kultur:

Am 27.10.2017 hält der Ideenhistoriker Niklas Olsen von SAXO einen Vortrag, der den Übergang vom Nationalsozialismus zur Nachkriegszeit anhand der Rolle des Verbrauchers untersucht, der für Ludwig Erhards Vorstellung der sozialen Marktwirtschaft zentral wurde. Er wird einen weiten Bogen von der Werbeindustrie der 1920er Jahre bis zur aktuellen Diskussion um den Ordoliberalismus spannen: Frigørelsen af forbrugeren: politisk semantik i den tidlige Forbundsrepublik

Freitags von 13.15-14.45 Uhr
in Raum 24.4.01, Søndre Campus, Emil Holms Kanal 6
2300 Kbh. S (tæt på Islands Brygge metrostation).
Alle sind herzlich willkommen; eine Voranmeldung ist nicht nötig.

In Zusammenarbeit mit Dansk-Tysk Selskab

Heinrich Böll

Am 1.12.2017 widmen wir uns in Zusammenarbeit mit Dansk-Tysk Selskab dem deutschen Nobelpreisträger Heinrich Böll aus Anlass seines 100jährigen Jubiläums.
Steen Bille im Gespräch mit Per Øhrgaard (auf Dänisch).

 

KUKS INTERNATIONAL GALA FESTIVAL
OF NATIONAL FARE

Der afholdes hvert år en international festival, hvor forskellige landes foreninger har mulighed for at byde ind på at præsentere sig selv og deres land.

Traditionen tro vil aftenen byde på en righoldig variation af mad og drikke fra alle dele af verden, underholdning i topklasse, lotteri og muligheden for at møde alverdens mennesker.

Medlemmer af Dansk-Tysk Selskab har takket være Dansk-Østrigsk Selskab  mulighed for at deltage.

Tid: Fredag den 27. oktober kl. 19:30
Sted: Københavns Rådhus

Tilmelding senest 7.9.2017: kr. 135,-
(Ved tilmelding af en/flere personer: 125,- kr. + 10,- kr. for forsendelsen.)
Tilmelding kun ved samtidig besked til htbruun@mail.dk (Hanne Bruun) og indbetaling af beløbet til:
Dansk-Østrigsk Selskabs konto i Nordea:
Reg.nr. 2132
Konto nr. 5494 340 536,
Mærket KUKS 17,
HUSK: afsendernavn, postadresse og antal adgangskort

For evt. spørgsmål: telefon  23 39 19 36
Det er først indbetalingen, der gælder som tilmelding.

Adgangskortene vil blive sendt til adressen i begyndelsen af oktober.

På billedet ses:
Formand for Dansk-Østrigsk Selskab, Hanne Bruun, og hendes mand,
kasserer i Dansk-Østrigsk Selskab, Torben Bruun.

2018

NYT på programmet

Foredrag af

Tom Buk-Swienty

Nærmere oplysninger følger senere

Dato: Onsdag den 10. januar 2018
Tid: Kl. 19.30
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Entré: oplyses senere
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.

 

 

Foredrag

Mette Skovgaard Andersen

Lektor ph.d., Institut for Management, Society and Communication, CBS

Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere)
måske er forskellige

Mette Skovgaard Andersen

Har du nogensinde funderet over den opfattelse, at tyskere er lidt “stive” og danskere til gengæld lidt vel joviale og ”loose”?

Sprog, erkendelse og identitet hænger tæt sammen, og man diskuterer i forskningen ofte hvor tæt. Alle sprog kan ganske vist udtrykke alting, men de gør det netop ikke, og man kan fundere over, hvor forklaringen ligger på dette. Med udgangspunkt i blandt andet sprogtypologisk forskning og på basis af egne empiriske undersøgelser kobler jeg sprogforskning og kulturforskning sammen, og ser på, om nogle af vores stereotype forestillinger om den anden kan skyldes sprogstrukturen.

Jeg har undersøgt danske og tyske vejrudsigter – og analyseret med de briller er der mere mellem himmel og jord end vejret.

Dato: Torsdag den 8. februar 2018
Tid: Kl. 19
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding til Ulla Weber: web[a]weberweb.dk
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af DTS
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.

 

En poetisk koncert med moderation

Vort svage Mod
Digtere i krig

Gustaf Munch-Petersen / Alexander Muno
Bertolt Brecht / Peter Bruun
Paul Celan / Aribert Reimann

Sangene tolkes af den danske tenor Mads Elung-Jensen og den tyske
pianist Axel Bauni.
Programmedarbejder ved Danmarks Radio, cand.mag. Tore Leifer
introducerer og diskuterer digterne, komponisterne og værkerne.

 

Dato: Onsdag den 28. februar 2018
Tid: oplyses senere
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Entré: oplyses senere

 

Foredrag med diskussion 

Moritz Schramm

Opgøret med forestillingen om det homogene Danmark: Et tysk blik på mangfoldighed, indvandring og danskernes tvivlsomme ’integrationslogik’

Moritz Schramm

De danske debatter om indvandring og integration er for det meste bygget omkring en grundlæggende ’integrationslogik’: det er ’de andre’, der skal integrere sig i ’vores’ fælleskab og værdisystem. Det traditionelle danske samfund opfattes i denne logik som grundlæggende homogent og tolerant, mens ’de andre’ først skal oplæres og gøre sig fortjent til at høre til. Men holder denne, i Danmark altdominerende adskillelse mellem ’os’ og ’dem’ egentligt? Og hvad vil der ske hvis vi dropper
myten om den angiveligt homogene vi-gruppe, som ’de andre’ står overfor, og derimod insisterer på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund? Hvad skerder, hvis vi starter diskussionerne med afsæt i diversitet i stedet for homogenitet?

I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål med afsæt i begrebet om det postmigrantiske
samfund, som har vundet udbredelse i Tyskland de seneste år. Ifølge denne opfattelse er de
vesteuropæiske samfund i deres helhed præget af tidligere og nuværende migrationsbevægelser, der har ført til en samfundsmæssig kompleksitet, der ikke længere kan beskrives ud fra den klassiske modsætning mellem os/dem. De nye adskillelseslinjer er hverken præget af etnicitet, migrationsbaggrund eller religiøs overbevisning, men bygger på indstillingen til demokrati og åbenhed – på tværs af etniske eller religiøse skel. Kan disse tyske diskussioner hjælpe os i Danmark til at komme videre fra den fastlåste debat om indvandringog integration? Kan vi anvende et postmigrantisk perspektiv på Danmark?

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, han leder
det kollektive forskningsprojekt ”Art, Culture and Politics in the ’Postmigrant Condition’”, støttet
af Den Frie Forskningsråd (www.sdu.dk/postmigration).
Se i forhold til de danske diskussioner også:
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-
Kom-nu-videre

Dato: Torsdag den 15. marts 2018
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: web[a]weberweb.dk (Ulla Weber)
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Sslskab

NYT på programmet

Generalforsamling og foredrag af

Henriette Harris

Tyskland er et land for voksne

Har tyskerne og Tyskland et andet forhold til kultur og kulturlivet end vi har det her i landet? Det taler Henriette Harris om inden Dansk-Tysk Selskabs generalforsamling.

Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun er cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie fra Københavns Universitet og Università degli Studi di Napoli – L’Orientale. Har siden 2004 boet i Berlin, hvor hun er journalist for danske og tyske medier. Hun har skrevet bøgerne Berlin, Berlin og Tyskland er et land for voksne.

Dato: Onsdag den 11. april 2018
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Sslskab

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab
Hvis du tilmelder dig fra 1. september 2017 gælder dit medlemskab 2018 ud!
Som forsøgsordning er medlemskabet for studerende eller folk under 25 år gratis for nye medlemmer (gældende fra nu af og 2018 ud).
(Og stadig ganske “billigt” for alle andre.)

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde.
Tilmeldingsformular / Bankoplysninger

Hvorfor det?

Kom tilbage for også at læse om vores næste arrangementer.
Websiden bliver løbende aktualiseret
Tilmeld dig nyhedsbrevet for jævnligt at blive opdateret.

 

Dansk Tysk Selskabs Blog

Efter en lidt skjult tilværelse igennem nogle år, er der kommet liv i vores blog,
som vi kalder den webside, hvor vi gør opmærksom på kulturelle begivenheder,
som også andre end DTS står bag.
Det er Dorthe Seifert, der nu bestyrer den til manges fornøjelse.
På bloggen er alle velkomne til f.eks. at kommentere på begivenheder, de selv har deltaget i.

 

Undgå, at nyhedsbrevet havner i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kr. 200,
studerende/medlemmer under 25 år 100 kr. (p.t. gratis ved tilmelding fra oktober 2017).
Medlemskab for par koster 300 kr.

(Det svarer til hhv. kr. 0,27, 0,41 eller 0,54  pr. person om dagen.)

Konto:
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

Tilmelding
Igennem websidens kontaktside: kontakt
Husk at indbetale kontingent, når du tilmelder dig.
Husk at oplyse dit navn, din adresse og ikke mindst din e-mailadresse!

Hvis du tøver med at melde dig ind som medem, er du velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrevet for ikke at gå glip af vores nye programpunkter.

 

 

Vejen til Christian V salen i Sankt Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V salen, Sankt Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer