Program

Fritzlar

Fritzlar, Hessen Foto: Philipp Reinbold

Vi håber på et godt 2017 til os alle!

Næste arrangement: søndag den 15. januar – stiv dit tyske eller dit danske af med TANDEM.
1. februar : oplæg og diskussion om tyskfaget !

Læs nyhedsbrevet januar 2017 (printversion)

Januar 2017

Lær tysk – lær dansk – i hyggeligt og kyndigt selskab

TANDEM-arrangementerne er for alle, der har lyst til at møde nye mennesker og derved forbedre deres tysk- og danskkundskaber igennem hyggelig og uformel dialog, over en kop kaffe eller en øl. Det er underordnet om du er begynder, øvet eller ekspert i dit fremmedsprog – her er plads til alle, uanset niveau. Det vigtigste er at du har lyst til at snakke med andre og have det hyggeligt. Og måske lære en ting eller to om hhv. Danmark ellers Tyskland.

Vi glæder os til at se jer.

Dato:  15. januar 2017
Tid: Klokken 18
Sted: Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendigt

 

Februar 2017

Tyskfagets historie og fremtid set i lyset af en mulig national sprogstrategi
Tidligere dekan Bodil Due og prodekan Jens Erik Mogensen

Efter oplæg fra de to oplægsholdere vil der være mulighed for at diskutere.

 

Bodil Due er tidligere dekan for Det Humanistiske Fakultet ved Århus Universitet (1999-2011).
Hun har været formand for arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog, 2011, det såkaldte Bodil Due-udvalg, og kæmper fortsat for fremmedsprogene i “arbejdsgruppen om national sprogstrategi”. Bodil Due er dr.phil. i klassisk filologi.

Jens Erik Mogensen er prodekan for Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet (2011-). Han er formand for KU´s styregruppe for den sprogstrategiske satsning og medlem af referencegruppen vedr. den nationale sprogstrategi. Jens Erik Mogensen er ph.d. i tysk.

Tid: Onsdag den 1. februar kl. 19,30

Sted: Christian V-salen, (indgang fra Sankt Peders Stræde)
Døren til den smukke sal ligger bag Skt. Petri Kirke.

Entré: For ikke-medlemmer af Dansk-Tysk Selskab: kr. 80.
Der serveres en lille forfriskning i pausen.

Tilmelding sker pr  mail til: sigrid@tdcadsl.dk

Deadline for tilmelding: 25. januar 2017

 

Marts 2017

Peter TudvadPeter Tudvad
Luther og Øvrigheden

I anledning af Luther – året har vi inviteret forfatter og filosof Peter Tudvad til at fortælle om reformationens politiske betydning.
I et omfattende historisk undersøgende foredrag belyser Peter Tudvad den politiske situation i Luthers tid.
I dag roser vi ofte Luther for at have lært os at skelne mellem religion og politik, men selv gjorde han det ikke konsekvent.

Dato: Torsdag, den 2. marts 2017
Tid:  Kl. 19.30
Sted: Christian V. sal, Skt. Petri Kirke
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk

 

Martin Schwarz Lausten
Luther og jøderne

Indledning ved koret „International Singers“, der vil synge både kirkelige og jødiske sange. Arrangement i samarbejde mellem Martin Schwarz Lausten, International Singers, Salon Schmuus, og Dansk-Tysk Selskab

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser, der satte gang i oprøret med katolicismen og førte til grundlæggelsen af protestantismen. Luther har haft stor indflydelse på moderne europæisk kultur, men på nogle punkter var han alt andet end tolerant. I sin beskrivelse af jøder er Luther ekstremt unuanceret, og hans meget voldsomme skrifter stemmer dårligt overens med de tanker om kærlighed, nåde og fred, som er centrale i de bøger og tanker, han er bedst kendt for.
Dette emne har vakt stor debat både i kristne og i jødiske kredse lige siden Luthers tid. Foredraget vil dreje sig om, hvad Luther egentlig skrev om jødedom og jøder og hvorfor. Desuden omtales de virkninger, som hans holdninger fik både i Tyskland og Danmark.

Foredragsholderen, dr.theol. og professor i kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske fakultet til 2008, har skrevet et 7-binds værk om forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Det sidste, sammenfattende bind, ”Jews and Christians in Denmark”, er også udkommet i USA i 2015.

Tid: Søndag den 26. marts kl. 17.00
Sted: Skt. Petri Kirkes Christian V-salen, Skt. Pedersstræde 2
Tilmelding: til sigrid@tdcadsl.dk senest den 22. marts
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer

 

Kabaretkunstneren Holger Edmaier ..

.. besøger os igen i år og underholder med sine melodiøse og underfundige
sange fra sit nyeste show.
I Tyskland er Edmaier nomineret med utallige comedy priser.

Vi glæder os til i samarbejde med den Tyske Ambassade at tilbyde
jer en glad og tankevækkende aften i godt selskab. Kabareten spilles på tysk.

Tid: Torsdag den 16. marts, kl.19.30
Sted: Literaturhaus, Møllegade 7, København N
Entré: 100 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk

 

April

Generalforsamling og foredrag

Poul ScheuerPoul Scheuer
Tyske lønninger og dagpenge – skræk-eksempel eller vidunder-mikstur?

Poul Scheuer fortæller en historie om Tysklands vej
fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.

Meningerne er meget delte om de tyske arbejdsmarkedsreformer. – Poul Scheuer, der bl.a. har arbejdet på ambassaden i Berlin i en årrække, og som er ekspert i tyske arbejdsmarkedsforhold, vil guide os igennem begreber som “Hartz IV” og “mini-jobs”. Har reformerne været årsagen til den store jobvækst i Tyskland, eller skyldes det andre forhold? Har reformerne skabt en hær af “working poor”? Og hvad med uligheden?

Reformerne der ændrede TysklandPoul Scheuer vil gennemgå både det ene og det andet synspunkt, så der også kan blive plads til debat. Hans bog om samme emne “Reformerne der ændrede Tyskland” er udkommet i 2016 på Gyldendal Business.

Tid: Onsdag 19.april 2017, kl.18.30 GF og kl.19.30 foredrag
Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke
Entré: efter Generalforsamlingen for ikke medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Steen.Bille@gmail.com

 

Husk at indbetale kontingent til 2017.
Hvis du ikke er medlem, bliv medlem nu.

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde.
Tilmeldingsformular / Bankoplysninger

Kom tilbage for også at læse om vores næste arrangementer.
Websiden bliver løbende aktualiseret
Tilmeld dig nyhedsbrevet for jævnligt at blive opdateret.

 

Dansk Tysk Selskabs Blog

Efter en lidt skjult tilværelse igennem nogle år, er der kommet liv i vores blog,
som vi kalder den webside, hvor vi gør opmærksom på kulturelle begivenheder,
som også andre end DTS står bag.
Det er Dorthe Seifert, der nu bestyrer den til manges fornøjelse.
På bloggen er alle velkomne til f.eks. at kommentere på begivenheder, de selv har deltaget i.

 

Undgå, at nyhedsbrevet havner i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingentindbetaling for året 2016

Det er tid til den årlige kontingentindbetaling. For ordinære medlemmer drejer det sig om kr. 200,
for studerende/medlemmer under 25 år: kr. 100.

Vi beder om, at kontingentet til Dansk-Tysk Selskab indbetales via
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab

Hvis man endnu ikke er medlem af Dansk-Tysk Selskab, kan man tilmelde sig ved at indbetale til vores konto (se ovenfor) og skrive en e-mail til foreningens kasserer Wivi Henningsen: wivihenningsen[a]hotmail.com
med angivelse af navn, adresse, e-mail-adresse, som nyhedsbrevet skal sendes til samt indbetalingsdato.

Man kan også tilmelde sig igennem websiden:
http://www.dansk-tysk-selskab.dk/kontakt
og skal stadig samtidig indbetale kontingentet.

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab og / eller tilmeld dig vores nyhedsbrev med info af lidt af hvert med dansk-tysk relevans.

 

Dansk-Tysk Selskabs formand:

En formand med synsforstyrrelser

Steen Bille, formand fra 2015

 

Vejen til Christian V salen i Sankt Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V salen, Sankt Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer