Program

Dansk-Tysk Selskabs kommende arrangementer i printversion  af 30. september 2017
Se Dansk-Tysk Selskab seneste nyhedsbrev (november 2017).

Dansk-Tysk Selskab ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår!
Die Dänisch-Deutsche Gesellschaft wünscht allen
eine Frohe Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr!

 

2018

Foredrag af  Tom Buk-Swienty

Tom Buk Swienty

Tom Buk Swienty

Emne og beskrivelse følger meget snart.

Dato: Onsdag den 10. januar 2018
Tid: Kl. 19.30
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Entré: oplyses snart
Tilmelding:
Tilmeld dig igennem dette link.
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.

 

Foredrag

Mette Skovgaard Andersen

Lektor ph.d., Institut for Management, Society and Communication, CBS

Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere)
måske er forskellige

Mette Skovgaard Andersen

Har du nogensinde funderet over den opfattelse, at tyskere er lidt “stive” og danskere til gengæld lidt vel joviale og ”loose”?

Sprog, erkendelse og identitet hænger tæt sammen, og man diskuterer i forskningen ofte hvor tæt. Alle sprog kan ganske vist udtrykke alting, men de gør det netop ikke, og man kan fundere over, hvor forklaringen ligger på dette. Med udgangspunkt i blandt andet sprogtypologisk forskning og på basis af egne empiriske undersøgelser kobler jeg sprogforskning og kulturforskning sammen, og ser på, om nogle af vores stereotype forestillinger om den anden kan skyldes sprogstrukturen.

Jeg har undersøgt danske og tyske vejrudsigter – og analyseret med de briller er der mere mellem himmel og jord end vejret.

Dato: Torsdag den 8. februar 2018
Tid: Kl. 19
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding til Ulla Weber: web[a]weberweb.dk
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af DTS
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.

 

En poetisk koncert med moderation

Vort svage Mod
Digtere i krig

Gustaf Munch-Petersen / Alexander Muno
Bertolt Brecht / Peter Bruun
Paul Celan / Aribert Reimann

Sangene tolkes af den danske tenor Mads Elung-Jensen og den tyske
pianist Axel Bauni.
Programmedarbejder ved Danmarks Radio, cand.mag. Tore Leifer
introducerer og diskuterer digterne, komponisterne og værkerne.

Dato: Onsdag den 28. februar 2018
Tid: oplyses senere
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Entré: oplyses senere

 

 

 

Foredrag med diskussion 

Moritz Schramm

Opgøret med forestillingen om det homogene Danmark: Et tysk blik på mangfoldighed, indvandring og danskernes tvivlsomme ’integrationslogik’

Moritz Schramm

De danske debatter om indvandring og integration er for det meste bygget omkring en grundlæggende ’integrationslogik’: det er ’de andre’, der skal integrere sig i ’vores’ fælleskab og værdisystem. Det traditionelle danske samfund opfattes i denne logik som grundlæggende homogent og tolerant, mens ’de andre’ først skal oplæres og gøre sig fortjent til at høre til. Men holder denne, i Danmark altdominerende adskillelse mellem ’os’ og ’dem’ egentligt? Og hvad vil der ske hvis vi dropper
myten om den angiveligt homogene vi-gruppe, som ’de andre’ står overfor, og derimod insisterer på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund? Hvad skerder, hvis vi starter diskussionerne med afsæt i diversitet i stedet for homogenitet?

I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål med afsæt i begrebet om det postmigrantiske
samfund, som har vundet udbredelse i Tyskland de seneste år. Ifølge denne opfattelse er de
vesteuropæiske samfund i deres helhed præget af tidligere og nuværende migrationsbevægelser, der har ført til en samfundsmæssig kompleksitet, der ikke længere kan beskrives ud fra den klassiske modsætning mellem os/dem. De nye adskillelseslinjer er hverken præget af etnicitet, migrationsbaggrund eller religiøs overbevisning, men bygger på indstillingen til demokrati og åbenhed – på tværs af etniske eller religiøse skel. Kan disse tyske diskussioner hjælpe os i Danmark til at komme videre fra den fastlåste debat om indvandringog integration? Kan vi anvende et postmigrantisk perspektiv på Danmark?

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, han leder
det kollektive forskningsprojekt ”Art, Culture and Politics in the ’Postmigrant Condition’”, støttet
af Den Frie Forskningsråd (www.sdu.dk/postmigration).
Se i forhold til de danske diskussioner også:
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-
Kom-nu-videre

Dato: Torsdag den 15. marts 2018
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: web[a]weberweb.dk (Ulla Weber)
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk
Generalforsamling og foredrag af

 

Henriette Harris

Tyskland er et land for voksne

Har tyskerne og Tyskland et andet forhold til kultur og kulturlivet end vi har det her i landet? Det taler Henriette Harris om inden Dansk-Tysk Selskabs generalforsamling.

Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun er cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie fra Københavns Universitet og Università degli Studi di Napoli – L’Orientale. Har siden 2004 boet i Berlin, hvor hun er journalist for danske og tyske medier. Hun har skrevet bøgerne Berlin, Berlin og Tyskland er et land for voksne.

Dato: Onsdag den 11. april 2018
Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke
Tilmelding: oplyses senere
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Sslskab

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab
Hvis du tilmelder dig fra 1. september 2017 gælder dit medlemskab 2018 ud!
Som forsøgsordning er medlemskabet for studerende eller folk under 25 år gratis for nye medlemmer (gældende fra nu af og 2018 ud).
(Og stadig ganske “billigt” for alle andre.)

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde.
Tilmeldingsformular / Bankoplysninger

Hvorfor det?

 

Kom tilbage for også at læse om vores næste arrangementer.
Websiden bliver løbende aktualiseret
Tilmeld dig nyhedsbrevet for jævnligt at blive opdateret.

 

Dansk Tysk Selskabs Blog

Efter en lidt skjult tilværelse igennem nogle år, er der kommet liv i vores blog,
som vi kalder den webside, hvor vi gør opmærksom på kulturelle begivenheder,
som også andre end DTS står bag.
Det er Dorthe Seifert, der nu bestyrer den til manges fornøjelse.
På bloggen er alle velkomne til f.eks. at kommentere på begivenheder, de selv har deltaget i.

 

Undgå, at nyhedsbrevet havner i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kr. 200,
studerende/medlemmer under 25 år 100 kr. (p.t. gratis ved tilmelding fra oktober 2017).
Medlemskab for par koster 300 kr.

(Det svarer til hhv. kr. 0,27, 0,41 eller 0,54  pr. person om dagen.)

Konto:
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

Tilmelding
Igennem websidens kontaktside: kontakt
Husk at indbetale kontingent, når du tilmelder dig.
Husk at oplyse dit navn, din adresse og ikke mindst din e-mailadresse!

Hvis du tøver med at melde dig ind som medem, er du velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrevet for ikke at gå glip af vores nye programpunkter.

 

 

Vejen til Christian V salen i Sankt Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V salen, Sankt Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer