Program

Det aktuelle (18. feb 2018) program til print: Program DTS 2018 feb

Tilmeld dig nu.

28. februar 2018 

En poetisk koncert med moderation

Vort svage Mod
Digtere i krig

Gustaf Munch-Petersen / Alexander Muno
Bertolt Brecht / Peter Bruun
Paul Celan / Aribert Reimann

Med undertitlen ”Digtere i krig” søger ”Vort svage Mod” at stille spørgsmålet: ”Hvad kan man som enkeltmenneske gøre, stillet over for verdens ekstreme konflikter?”

Sangene tolkes af den danske tenor Mads Elung-Jensen og den tyske pianist Axel Bauni.
Programmedarbejder ved Danmarks Radio,
cand.mag. Tore Leifer introducerer og diskuterer digterne, komponisterne og værkerne.

Vort svage Mod – Digtere i krig

”Vort svage Mod” er en klassisk koncert med moderation. Koncerten består af tre nye værker og et klassisk moderne værk: ”Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen”, et digt af Tom Kristensen komponeret af Peter Bruun 2018, ”Seks digte af Gustaf Munch-Petersen” af den tyske komponist Alexander Muno, ”Svendborger Gedichte”, tre digte af Bertolt Brecht komponeret af den danske komponist Peter Bruun begge komponeret i 2016 og ”Engführung”, et digt af Paul Celan sat i musik af Aribert Reimann i 1967.

Sangene tolkes af tenoren Mads Elung-Jensen, Berlin, og pianisten Axel Bauni, Berlin. Programmedarbejder ved Danmarks Radio, Tore Leifer, introducerer og diskuterer i koncerten digterne, komponisterne, værkerne og deres paralleller til vores tids menneskelige og politiske udfordringer.

Moderation central
Koncerten er bygget op med moderatoren, Tore Leifer, som en central medvirkende. Formidlingen og diskussionen af værkerne og deres poetiske og politiske indhold er afgørende både på grund af de mange væsentlige problematikker og for at give tilhøreren en nøgle til ukendte musikalske rum.

Peter Bruun 50 år
Koncerten markerer også komponisten Peter Bruuns 50-års fødselsdag. Efter koncerten i Christian V-salen byder forlaget Edition Wilhelm Hansen på et glas i denne anledning.
”Vort svage Mod” opføres i København i Christian V-salen ved Skt. Petri Kirke arrangeret af Dansk-Tysk Selskab, på Roskilde Bibliotek og Køge Bibliotek samt på den danske ambassade i Berlin.

Celan – Reimann – En vandring gennem den indre angst

”Vort svage Mod” er kulminationen af mange års beskæftigelse med disse værker og deres temaer. Aribert Reimann skrev i 1967 ”Engführung” til Paul Celans digt til den schweiziske tenor Ernst Haefliger, der på det tidspunkt var ansat på Deutsche Oper i Berlin, og sig selv som pianist.

Paul Celan voksede op som tysksproget jøde i Bukowina i det daværende Rumænien. I 1942 blev hans forældre deporteret til en arbejdslejr, hvor begge omkom. Anden Verdenskrigs terror efterlod dybe sår hos Celan, og frygten for en truende atomkrig var et gennemgående tema i hans liv og kunstneriske virke.

I løbet af Paul Celans digt går fortælleren på en mareridtsagtig vandring gennem indre angst, indtil det lykkes ham at finde en vej tilbage til den verden, han engang kendte. ”Engführung” betragtes som ét af Reimanns betydeligste værker i hans meget bemærkelsesværdige produktion.

Mads Elung-Jensen studerede i 1990’erne hos Ernst Haefliger, og Haefliger opfordrede ham dengang til at synge værket, der på grund af dets store tekniske og musikalske krav næsten ikke er blevet opført. Da Mads Elung-Jensen i 2009 flyttede til Berlin ønskede han endelig at opføre værket, og han opsøgte Axel Bauni, tidligere elev af prof. Aribert Reimann (1983-98) og dennes efterfølger som professor i sang (Zeitgenössisches Lied) på Universität der Künste. I 2011 opførte de ”Engführung” på De Nordiske Ambassader i Berlin og fik en meget begejstret modtagelse, også fra Reimann selv.

Munch-Petersen – Muno – Den tvingende nødvendighed

Det har herefter været Mads Elung-Jensen og Axel Baunis ønske at finde en koncertramme, der kunne give dette værk en passende opførelse. I 2015 oversatte Mads Elung-Jensen Gustaf Munch-Petersens NITTEN DIGTE skrevet i 1937 på Bornholm under indtryk af fascismens fremmarch i Europa til tysk. I løbet af digtsamlingen opstår blandt natur- og fiskeribilleder i stadig højere grad en tvingende nødvendighed om at måtte handle mod ’Skændselen’.

Munch-Petersen rejste abrupt til Spanien for at kæmpe med i borgerkrigen, efterlod kun en besked på køkkenbordet til sin gravide kone om, at han var rejst. Fra Spanien skrev han tilbage, at han så kampen som en naturlig videreudvikling af sit kunstneriske virke. I foråret 1938 blev han fundet skudt.
Mads Elung-Jensen gav de tyske oversættelser af NITTEN DIGTE til komponisten Alexander Muno, som straks udtrykte ønske om at sætte et udvalg af digtene i musik på originalsproget dansk. Titlen på koncertprogrammet ”Vort svage Mod“ stammer fra ét af disse digte.

Brecht – Bruun – Flygtningens frustration
Den tyske digter Bertolt Brecht måtte efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 flygte til Danmark, hvor han i ”Svendborger Gedichte” fra 1937 udtrykte flygtningens frustration over ikke at kunne handle dér fjernt fra kampzonen. Hans uudnyttede energi blev til handlingslammelse. At lære det fremmede sprog, at vande planterne eller at slå et søm i væggen var som at acceptere et livsnederlag.
Disse digte gav Mads Elung-Jensen til komponisten Peter Bruun, og med støtte fra Augustinus Fonden uropførte Axel Bauni og han i 2016 begge  sangcykler i Det Danske Sangselskabs koncertrække på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
Specielt til opførelserne af ”Vort svage Mod” har Peter Bruun komponeret sangen ”Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-Petersen” til Tom Kristensens digt fra 1938 skrevet under indtryk af nyheden om Munch-Petersens død i Spanien.

Alle værker er selvstændige kunstværker, men samtidig tænkt sammen med ”Engführung” til koncerten ”Vort svage Mod”.

Dato: Onsdag den 28. februar 2018
Tid: kl. 19.30
Sted: Chr. V-Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding Kabaret: Vort svage mod
Entré: kr. 100 for medlemmer og kr. 120 for ikke medlemmer.
Efter koncerten er der et glas i anledning af Peter Bruuns 50 års fødselsdag.

Vi tager imod mobile pay, men anbefaler at indbetale beløbet i forvejen til konto:
Dansk-Tysk Selskab hos Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15
mærket: “Mads Elung” og dit/jeres navn/e hvis forskelligt fra indbetaleren.

Læs mere om programmet Vort svage mod.
Se Dansk-Tysk Selskab seneste nyhedsbrev (19. februar 2018)

Rigtig mange medlemmer har husket at betale medlemskontingentet. Hvis du ikke har, er der stadig mulighed for det.
Du finder bankoplysningerne på kontaktsiden.
Husk at meddele din e-mailadresse, hvis du er nyt medlem, eller hvis din mailadresse er blevet ændret.
Det er afgørende for, at vi løbende kan informere dig om det nyeste program igennem nyhedsbrevet.
(Og vi lover, at vi prøver ikke at overrende jer med ny post.)

Uden medlemmer vil vi ikke kunne arbejde for foreningens formål.

Dansk-Tysk Selskab kan i 2019 fejre 50 års jubilæum! Vi informerer både om, hvad der sker i Tyskland i vor tid og om tysk-relaterede emner, som man måske ikke altid læser så meget om i de danske medier.
Vi er altid glade for inspiration til temaer, som vi kan tage op i vores program.

Bemærk, at for studerende og alle under 25 år er det gratis at være medlem af selskabet.
For alle andre er medlemsbidraget ganske overkommeligt: 200 kr. per person / 300 kr. for par.
Vi glæder os til at møde / gense dig/jer!

Vi har taget et nyt tilmeldingssystem i brug. Det gør arbejdet lettere for os, der tager imod jer, der har lyst til at deltage i selskabets arrangementer.
Forhåbentligt synes I også, at det er nemt at tilmelde jer.
Hvert arrangement får sit eget link her på hjemmesiden. Klik på linket, og du kommer direkte til tilmeldingsskemaet for det pågældende arrangement.
Hvis der problemer med at få tilmeldingsskemaet frem, må du gerne kontakte os ad andre veje.

 

15. marts 2918
Foredrag med diskussion 

Moritz Schramm

Opgøret med forestillingen om det homogene Danmark: Et tysk blik på mangfoldighed, indvandring og danskernes tvivlsomme ’integrationslogik’

Moritz Schramm

De danske debatter om indvandring og integration er for det meste bygget omkring en grundlæggende ’integrationslogik’: det er ’de andre’, der skal integrere sig i ’vores’ fælleskab og værdisystem. Det traditionelle danske samfund opfattes i denne logik som grundlæggende homogent og tolerant, mens ’de andre’ først skal oplæres og gøre sig fortjent til at høre til. Men holder denne, i Danmark altdominerende adskillelse mellem ’os’ og ’dem’ egentligt? Og hvad vil der ske hvis vi dropper
myten om den angiveligt homogene vi-gruppe, som ’de andre’ står overfor, og derimod insisterer på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund? Hvad skerder, hvis vi starter diskussionerne med afsæt i diversitet i stedet for homogenitet?

I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål med afsæt i begrebet om det postmigrantiske
samfund, som har vundet udbredelse i Tyskland de seneste år. Ifølge denne opfattelse er de
vesteuropæiske samfund i deres helhed præget af tidligere og nuværende migrationsbevægelser, der har ført til en samfundsmæssig kompleksitet, der ikke længere kan beskrives ud fra den klassiske modsætning mellem os/dem. De nye adskillelseslinjer er hverken præget af etnicitet, migrationsbaggrund eller religiøs overbevisning, men bygger på indstillingen til demokrati og åbenhed – på tværs af etniske eller religiøse skel. Kan disse tyske diskussioner hjælpe os i Danmark til at komme videre fra den fastlåste debat om indvandringog integration? Kan vi anvende et postmigrantisk perspektiv på Danmark?

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, han leder
det kollektive forskningsprojekt ”Art, Culture and Politics in the ’Postmigrant Condition’”, støttet
af Den Frie Forskningsråd (www.sdu.dk/postmigration).
Se i forhold til de danske diskussioner også:
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-
Kom-nu-videre

Dato: Torsdag den 15. marts 2018, kl. 19
Sted: Chr. V-Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding til foredrag af Moritz Schramm 
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab.

 

Generalforsamling og foredrag af

Henriette Harris

Tyskland er et land for voksne

Henriette Harris

Har tyskerne og Tyskland et andet forhold til kultur og kulturlivet end vi har det her i landet? Det taler Henriette Harris om inden Dansk-Tysk Selskabs generalforsamling.

Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun er cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie fra Københavns Universitet og Università degli Studi di Napoli – L’Orientale. Har siden 2004 boet i Berlin, hvor hun er journalist for danske og tyske medier. Hun har skrevet bøgerne Berlin, Berlin og Tyskland er et land for voksne.

DatoOnsdag den 11. april 2018
Sted: Chr. V-Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding igennem dette link: tilmelding til foredraget af Henriette Harris
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Sslskab

Tidsplan
:
18.30 – 19.00: Generalforsamling
Kl. 19.00 – 19.30: Pause – Vin, vand og chips
Kl. 19.30: Foredrag af Henriette Harris

 

Rundvisning i Gabrielle Münter-udstillingen

Læs mere på www.louisiana.dk

Efter omvisningen er der mulighed for at spise sammen i caféen.
(f.eks. aftenbuffet til kr. 169 eller suppe kr. 79).

Tid: Torsdag den 7. juni kl. 17.00
Sted: Louisiana, Museum of Modern Art, Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk
Pris: Rundvisningen er gratis for medlemmer af DTS og koster 60 kr. for ikke-medlemmer. Alle betaler entré.
Varighed: 45 min
Der er plads til 30 personer.
Bindende tilmelding til Wivi Henningsen (wivihenningsen@hotmail.com) med angivelse af, om man efter omvisningen vil spise aftensmad, for så vil der blive reserveret bord.

 

Kom til kursus på Jaruplund Højskole i juli 2018

Dansk-Tysk Selskab er medarrangør af et ugekursus på Jaruplund Højskole ved Flensborg i 2018.
Kom og hør om nutidens tyske litteratur, kunst og film – om mindretallet kan åbne vores øjne for Tyskland og tyske værdier – om tysk delstatspolitik og aktuelle tendenser i det tyske samfund. Dette er bare lidt af det, der kommer til at forgå fra den 23. til den 29. juli.

Se hele programmet:

Porten til Europa

Prisen er fra 5350 kr.
Medlemmer af Dansk-Tysk Selskab får 300 kr. i rabat!

 

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab
Hvis du tilmelder dig fra 1. september gælder dit medlemskab også til det kommende år!
Som forsøgsordning er medlemskabet for studerende eller folk under 25 år gratis for nye medlemmer (gældende fra nu af og 2018 ud).
(Og stadig ganske “billigt” for alle andre.)

Kom tilbage for også at læse om vores næste arrangementer.
Websiden bliver løbende aktualiseret
Tilmeld dig nyhedbrevet for jævnligt at blive opdateret.

 


Undgå, at nyhedsbrevet havner i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kr. 200.
Medlemskab for par koster kr. 300.
studerende/medlemmer under 25 år: gratis!

Konto:
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

Tilmelding
Udfyld linket:
Jeg vil gerne blive medlem i Dansk-Tysk Selskab

Prøv helst linket, men send en mail, hvis der er bøvl med det:
web@weberweb.dk

Husk at indbetale kontingent, når du tilmelder dig.
Husk at oplyse dit navn, din adresse og ikke mindst din e-mailadresse!

Hvis du tøver med at melde dig ind som medlem, er du velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrevet for ikke at gå glip af vores nye programpunkter.
Det før du fortsat igennem en formular, som du finder på siden kontakt.

 

 

Vejen til Christian V salen i Sankt Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V salen, Sankt Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer