Program

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende informationer om vores arrangementer.
Det næste nyhedsbrev vil blive sendt ud i august. 

September

Foredrag med

Niels Bille Hansen
Entusiastisk ambivalens. Thomas Mann og musikken

Thomas Mann og musikkenBildnachweis: Bundesarchiv Bild 185-R15883 Thomas Mann
Foto: o. ang., 1932

Niels Bille Hansens foredrag om Thomas Mann og musikken bygger på hans bog om samme emne fra 2016 og vil også indeholde musikalske eksempler.

Musikken og især Richard Wagner spillede en meget stor rolle i Thomas Manns liv og forfatterskab. “Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik”, skriver Mann. Han regner sig blandt digterne til musikerne. I sin bog behandler Niels Bille Hansen musikken som motiv og tema i et udvalg af Manns romaner og noveller.
Manns livslange “entusiastiske ambivalens” i forhold til Wagner blev skæbnesvanger for Thomas Mann og hans familie efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Det fremgår også af romanen Doktor Faustus, der i en art parallelforløb skildrer komponisten Adrian Leverkühns og Tysklands skæbne i første halvdel af det 20. århundrede.Thomas Mann har gennem hele sit forfatterskab – direkte og indirekte – beskæftiget sig med musikken, dens væsen, dens gåde. Den store ironiker har fået sin livsholdning bekræftet og underbygget ved musikkens principielle tvetydighed.

Niels Bille Hansen (født 1932) er cand.mag. i dansk og tysk. Har undervist i gymnasieskolen, lavet udsendelser i Danmarks Radio om Thomas Mann og musikken og undervist i Thomas Mann på Folkeuniversitetet. Medstifter af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Læs anmeldelsen af Niels Bille Hansens bog i Information

I kan se hans bog via dette Link: Niels Bille Hansen: Thomas Mann og musikken.

TidOnsdag den 26. september kl.19.30
Foredraget varer 90 minutter, deraf undervejs 22 minutter musik på CD.
Sted: Chr. V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: Gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 60.
Link til tilmelding: Tilmelding til foredrag af Niels Bille Hansen

I vores seneste nyhedsbrev kom vi til at sætte de forkerte navne på personerne.
Her ses Thomas Mann, hans kone Katja og Thomas og Katjas datter Erika:

 

Oktober

Foredrag med

Peter Nielsen
Deutschstunde – tysk kulturhistorie på en aften

Peter Nielsen er litteraturredaktør ved Dagbladet Information og vil med udgangspunkt i sin og Rune Lykkebergs bog »Deutschstunde« tale om den rige tyske kulturarv. En gang var det en selvfølge, at man lærte tysk i skolen og læste bøger på tysk – sådan er det ikke mere. Tysk er ikke længere obligatorisk i Folkeskolen, og det tyske sprog og dermed bevidstheden om den kulturelle og historiske samhørighed er trængt i baggrunden. Tyskland er Danmarks største og vigtigste nabo og handelspartner, men kendskabet til denne nabo er hos de fleste danskere begrænset. Hvorfor synes vi at have glemt Tyskland og hele dets rige kulturarv, når det i så høj grad også har formet os i Danmark, formet vores måde at tænke på og på afgørende vis præget kunsten? Peter Nielsen vil derfor med sit foredrag gøre os lidt klogere på Tysklands store kulturarv.

TidTorsdag den 4. oktober kl.19.30
Sted: Chr. V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: Gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 60.
Tilmeld dig igennem linket her: Tilmelding: Deutschstunde med Peter Nielsen

 

Foredrag ved historikeren

Chris Bangert-Larsen
1918-2018, 100-året for Første Verdenskrigs afslutning

I 100-året for afslutningen af ’Den store Krig’ gør vi status over denne  begivenhed, der ofte ses som indledningen på den moderne tid. Krigen påvirkede århundredet dybt, ikke mindst Tyskland, politisk, økonomisk og militært, men i høj grad også kulturelt og mentalt.

Hvad er de alment accepterede sandheder om krigen i den brede offentlighed, og hvad siger faghistorikerne i dag: Historie og erindring om verdenskrigen?

Vi vil komme vidt omkring geografisk og tematisk i et ind imellem paradoksfyldt strejftog gennem nogle af de vigtigste begivenheder.

TidOnsdag den 24. oktober kl.19.30
Sted: Chr. V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: Gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 60.
Tilmeld dig igennem linket her: Tilmelding foredrag: 100-året for Første Verdenskrigs afslutning

November

Foredrag og diskussion med

Jesper Vind
Det nye tyske højre

Ved sidste års valg til den tyske forbundsdag blev AfD (Alternative für Deutschland) det tredjestørste parti. Hvad betyder det for tysk politik og for den tyske selvforståelse, at en klart højreorienteret bevægelse har taget springet fra græsrodsorganisation til et egentligt parti med pladser i forskellige Landtage og i Bundestag? Påvirker det de andre partiers holdninger i indvandrings- og asylspørgsmålet, og kan de andre partier holde fast i deres udgrænsning af AfD?

Jesper Vind er Tysklandsmedarbejder og assisterende samfundsredaktør ved Weekendavisen. Han skrev i 2017 bogen Det nye tyske højre – politik, rødder, idéer (Gyldendal) og har tidligere bidraget til antologien Berlin (Aarhus Universitetsforlag). Jesper Vind er uddannet cand.mag. i historie og tysk fra Københavns Universitet og Universität Freiburg og har taget Journalisthøjskolens Tillægsuddannelse.

Tid: Torsdag den 15. november 2018 kl.19.30
Sted: Chr. V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: Gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 60.
Tilmeld dig igennem linket herTilmelding foredrag med Jesper Vind

 

Dezember

Foredrag og diskussion

Foredraget vil blive holdt på tysk med følgende diskussion på dansk/tysk.
Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten, mit anschließender Diskussion auf Deutsch/Dänisch.

Thomas Borchert
Gebrauchsanweisung für Dänemark
Brugsanvisning til Danmark

et venligt land i forandring

Et venligt land i forandring

Wie viele deutsche Zuwanderer hat sich Thomas Borchert erst in eine blonde Dänin und dann in ihr freundliches Land verliebt. In seinem Buch „ Gebrauchsanweisung für Dänemark“ (Piper Verlag, 2017) erzählt er witzig und mit Wärme, wie beides gehalten hat und wo es wackelt. Die Blondine ist jetzt weißhaarig. Kein Problem. Aber dass er in seinen 30 Jahren als Kopenhagener Korrespondent Jahr für Jahr mehr und mehr über die Eroberung des ganzen Landes durch unfreundliche Populisten nach Deutschland berichten musste, bringt ihn ins Grübeln: Hat er sich am Ende in in eine schöne, aber falsche Fassade verliebt?

Som mange andre tilflyttere fra Tyskland forelskede Thomas Borchert sig først i en blond, dansk kvinde og derefter i hendes venlige land. I bogen ”Gebrauchsanweisung für Dänemark” (Piper Verlag 2017) fortæller han med varme og humor, hvor kærligheden til begge har bestået, og hvor den slår revner. Blondinen er blevet gråhåret. Intet problem. Men han er begyndt at gruble over, hvorfor han i sine 30 år som korrespondent i København år for år i stigende grad har måttet berette til tyske aviser om et land, der bliver erobret af uvenlige populister. Har han i virkeligheden forelsket sig i en smuk, men falsk facade?

Tid: Torsdag den 06. december 2018 kl.18.00
Sted: Chr. V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad og vin
Entré:Foredraget er Dansk-Tysk Selskabs og Dansk-Tysk Industri- og Handelsklubs julearrangement.
Der vil blive serveret sandwich og vin.
Pris: 120,- for medlemmer, 150,- for ikke-medlemmer
Tilmeld dig igennem linket her:  Tilmelding foredrag af Thomas Borchert

 

Vi bliver 50!

Dansk-Tysk Selskab kan i 2019 fejre 50 års jubilæum!
Bidrag gerne med idéer og ønsker, hvordan året skal fejres!

 

Indgang til Christian V Salen

Sankt Petri Kirke
Sankt Peders Stræde 2
København

 

 

 

 

 

 

Dansk-Tysk Selskab er en uafhængig forenig, som St. Petri Kirke er så venlig at udleje lokaler til
ved mange af Dansk-Tysk Selskabs arrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer