Program

OBS

Turen er desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Guidet tur gennem Skt. Petris gravkapeller

Læs mere på: Guidet tur gennem Skt. Petris gravkapeller

Mødested: Ved hovedindgangen til Skt. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2 under Sankt Peter

Tid: Torsdag den 25. august kl. 15.30 Turen varer ca. 1 time.
Entré: kr 40, kr. 50 for ikke-medlemmer
Tilmelding: wein@firkant.net senest den 20.8.
Guide: Ulla Weinreich

Max. 25 personer

 

Det tyske sprogs dag

Den 10. September kl. 14-17 fejres det tyske sprogs dag for første gang i Danmark. De passende rammer er til stede, når alle, der interesserer sig for tysk, mødes i Sankt Petri Kirkes Chr. V-Sal, Sankt Peders Stræde 2, København.

Dagen, der er blevet til på initiativ af Verein Deutsche Sprache, støttes også af den tyske ambassade, Sankt Petri Skole, Goethe-Institut og selvfølgelig Dansk-Tysk Selskab.
Tysklærerforeningerne, gymnasierne i København og alle medlemmer af Dansk-Tysk Selskab er inviteret til dette pilotprojekt.

En konkurrence for unge og gamle med bogpræmier og en præsentation af VDS er planlagt.
Desuden afholder vi et bogmarked: Alle må tage højst fem tyske bøger med til at bytte eller forære væk.

Alle interesserede, der vil præsentere eller opleve noget tysksprogligt, er velkomne.

Over en kop kaffe kan man tale tysk.

Hvis I vil deltage aktivt, så henvend jer venligst til

Ulla Weinreich
wein@firkant.net
www.vds-ev.de

Tag der deutschen Sprache

Am 10. September 2016 von 14-17 Uhr wird zum ersten Mal in Dänemark der Tag der deutschen Sprache gefeiert. Dafür gibt es den passenden Rahmen, wenn alle, die sich für Deutsch interessieren, in den Chr.-V-Saal der Sankt-Petri-Kirche kommen, Sankt Peders Stræde 2, Kopenhagen.
Der Tag, eine Initiative des Vereins Deutsche Sprache, wird auch von der deutschen Botschaft, der Sankt-Petri-Schule und dem Goethe-Institut und natürlich von der Dänisch-Deutschen Gesellschaft unterstützt. Die Gymnasien im Raum Kopenhagen und die Deutschlehrervereine sowie alle Mitglieder der Dänisch-Deutschen Gesellschaft sind zu diesem Pilotprojekt eingeladen.
Ein Wettbewerb für Jung und Alt mit Buchpreisen und eine Vorstellung des VDS sind geplant. Auβerdem gibt es einen Büchermarkt: Jeder Teilnehmer darf höchstens fünf deutsche Bücher zum Verschenken oder Tauschen mitbringen.

Alle Interessierten, die etwas Deutschsprachliches darstellen oder erleben möchten, sind herzlich eingeladen.

Bei einer Tasse Kaffee kann man Deutsch sprechen.

Aktive Teilnahme bitte an mich melden.

Mit freundlichen Grüβen,
Ulla Weinreich
wein@firkant.net
www.vds-ev.de

 

Max Raabe

og hans Palast Orchester giver koncert i DR Koncerthuset!

Når Max Raabe igen bringer stilen fra en svunden tidsalder tilbage til Danmark, vil det være to år siden, han og Palast Orchester sidst var på besøg. Det bliver denne gang DR Koncerthuset, Koncertsalen, der skal danne rammerne om en aften i 1920’ernes gyldne tidsalder, og dét med orkestrets nyeste album Eine Nacht In Berlin, der udkom i januar i år.

Læs mere om Max Raabe og koncerten i Koncerthuset

Du kan selvfølgelig finde mange numre med Max Raabe & Palast Orchester på f.eks. YouTube

Køb billet til koncerten med Max Raabe i København
Der er enkelte pladser tilbage.

 

 

Læs Dansk-Tysk Selskabs senest udsendte nyhedsbrev.

Weekendtur til Hamburg

20 medlemmer af Dansk-Tysk Selskab er netop kommet tilbage fra en spændende tur til Hamburg.

Vi hørte lederen af Hamburger Filmfest tale om Hamburg som filmby. Vi fik en fantastisk introduktion om Altona, der har en yderst tæt forbindelse til Danmark og hørte om og så Christianskirken, som ligeledes har tætte bånd til København samt til Forfatteren Klopstock, som tilbragte vigtige år af sit liv i København og hørte et yderst inspirerende og interessante foredrag om bl.a. Klopstock af den i Hamburg bosætte forfatter Uwe Kolbe. Vi besøgte det fantastisk anskuelig præsenterede og informative Museum Ballinstadt, som viser forholdene for udvandrerne til USA i det forrige århundrede – heriblandt var naturligvis mange danskere.
Vi sejlede i Hamburger Havn med Speicherstadt under kyndig vejledning af kaptajnen, besøgte det overdådig udsmykkede Rådhus og hørte om dets forskellige rum, hørte et fordrag og så små film om Elbphilharmonien, det overdådige koncerthus, som omsider er ved at blive færdigbygget, besøgte Kunsthalle med sine både gamle og aktuelle udstillinger og meget mere.
Vi spiste godt, besøgte teateret og operaen og hyggede os i et særdeles godt selskab med hinanden og afsluttede på færgen med en skål til fødselaren og Hamburgerdrengen, vores kære rejsedeltager Wulf.

Herfra til alle deltagere: Tak for jeres behagelige selskab!

Billeder fra sejlturen igennem Speicherstadt

 

 

Dansk Tysk Selskabs Blog

Efter en lidt skjult tilværelse igennem nogle år, er der kommet liv i vores blog,
som vi kalder den webside, hvor vi gør opmærksom på kulturelle begivenheder,
som også andre end DTS står bag.
Det er Dorthe Seifert, der nu bestyrer den til manges fornøjelse.
På bloggen er alle velkomne til f.eks. at kommentere på begivenheder, de selv har deltaget i.

 

 Undgå, at nyhedsbrevet havnet i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingentindbetaling for året 2016

Det er tid til den årlige kontingentindbetaling. For ordinære medlemmer drejer det sig om kr. 200,
for studerende/medlemmer under 25 år: kr. 100.

Vi beder om, at kontingentet til Dansk-Tysk Selskab indbetales via
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab

Hvis man endnu ikke er medlem af Dansk-Tysk Selskab, kan man tilmelde sig ved at indbetale til vores konto (se ovenfor) og skrive en e-mail til foreningens kasserer Wivi Henningsen: wivihenningsen[a]hotmail.com
med angivelse af navn, adresse, e-mail-adresse, som nyhedsbrevet skal sendes til samt indbetalingsdato.

Man kan også tilmelde sig igennem websiden:
http://www.dansk-tysk-selskab.dk/kontakt
og skal stadig samtidig indbetale kontingentet.

 

Bliv medlem af Dansk-Tysk Selskab og / eller tilmeld dig vores nyhedsbrev med info af lidt af hvert med dansk-tysk relevans.

 

Dansk-Tysk Selskabs formand:

En formand med synsforstyrrelser

Steen Bille, formand fra 2015

 

Vejen til Christian V. Salen i St. Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V. Salen, St. Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer