Program

Det aktuelle program i en printvenlige version:
DTS program marts/april 2017 opdateret 19. marts 2017

Marts 2017

Martin Schwarz Lausten

Luther og jøderne

Indledning ved koret „International Singers“, der vil synge både kirkelige og jødiske sange. Arrangement i samarbejde mellem Martin Schwarz Lausten, International Singers, Salon Schmuus, og Dansk-Tysk Selskab

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser, der satte gang i oprøret med katolicismen og førte til grundlæggelsen af protestantismen. Luther har haft stor indflydelse på moderne europæisk kultur, men på nogle punkter var han alt andet end tolerant. I sin beskrivelse af jøder er Luther ekstremt unuanceret, og hans meget voldsomme skrifter stemmer dårligt overens med de tanker om kærlighed, nåde og fred, som er centrale i de bøger og tanker, han er bedst kendt for.
Dette emne har vakt stor debat både i kristne og i jødiske kredse lige siden Luthers tid. Foredraget vil dreje sig om, hvad Luther egentlig skrev om jødedom og jøder og hvorfor. Desuden omtales de virkninger, som hans holdninger fik både i Tyskland og Danmark.

Foredragsholderen, dr.theol. og professor i kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske fakultet til 2008, har skrevet et 7-binds værk om forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Det sidste, sammenfattende bind, ”Jews and Christians in Denmark”, er også udkommet i USA i 2015.

Tid: Søndag den 26. marts kl. 17.00
Sted: Skt. Petri Kirkes Christian V-salen, Skt. Pedersstræde 2
Tilmelding: til sigrid@tdcadsl.dk senest den 22. marts
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer

 

April

Generalforsamling og foredrag

Poul ScheuerPoul Scheuer
Tyske lønninger og dagpenge – skræk-eksempel eller vidunder-mikstur?

Poul Scheuer fortæller en historie om Tysklands vej
fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.

Meningerne er meget delte om de tyske arbejdsmarkedsreformer. – Poul Scheuer, der bl.a. har arbejdet på ambassaden i Berlin i en årrække, og som er ekspert i tyske arbejdsmarkedsforhold, vil guide os igennem begreber som “Hartz IV” og “mini-jobs”. Har reformerne været årsagen til den store jobvækst i Tyskland, eller skyldes det andre forhold? Har reformerne skabt en hær af “working poor”? Og hvad med uligheden?

Reformerne der ændrede TysklandPoul Scheuer vil gennemgå både det ene og det andet synspunkt, så der også kan blive plads til debat. Hans bog om samme emne “Reformerne der ændrede Tyskland” er udkommet i 2016 på Gyldendal Business.

Tid: Onsdag 19.april 2017, kl.18.30 GF og kl.19.30 foredrag
Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke
Entré: efter Generalforsamlingen for ikke medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Steen.Bille@gmail.com

 

 

Forestillinger om Tyskland og Danmark:
nationale opfattelser og selvopfattelser efter 1945

Prof. em. Dr. Per Øhrgaard (CBS)/
Prof. Dr. Detlef Siegfried (KU)

Organiseret af Tysk ved Københavns Universitet og Dansk-Tysk Selskab
Moderator: Steen Bille

Per Øhrgaard om den danske opfattelse af Tyskland efter 1945:

Per Øhrgaard

Per Øhrgaard

Naturligvis var der en voldsom animositet over for Tyskland og tyskere oven på besættelsen; men der var også tidligt folk, som talte for mere forsonlig omgang med nabolandet. Den udvendige “forsoning” kom med den kolde krig, Vesttysklands optagelse i NATO og de dermed forbundne erklæringer af 1955 om mindretalsrettigheder. Megen skepsis levede videre og forbandt sig måske med en vis misundelse over Vesttysklands økonomiske fremgang; endnu ved EF-afstemningen i 1972 spillede det anti-tyske en rolle i agitationen for et Nej. I dag eksisterer der næppe nogen udtalt anti-tyskhed, men viden om Tyskland er ikke stor. Finder man i dag et stereotypt tysklandsbillede, er det næret af de mange film om Anden Verdenskrig: ofte, når en tysker vises på lærred eller skærm, er han i SS-uniform …

Detlef Siegfried om den tyske opfattelse af Danmark efter 1945:

Detlev Siegfried

Detlev Siegfried

Mange tyskere opfattede Danmark som et demokratisk, tolerant og socialt land. Det stod i kontrast til deres selvopfattelse, hvor Tyskland pga. dets historie fremstod som en aggressiv, militaristisk og udemokratisk nation – forhold, der skulle overvindes gennem afnazificering og demokratisering. I mit foredrag vil jeg komme ind på nogle eksempler på denne Danmark-opfattelse blandt Vesttyskere i årtierne efter 1945, som ikke mindst har at gøre med deres selvopfattelser.

Dato:
Fredag den 21. april 2017

Klokken: 13.15 – 14.45

Sted
:
Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
KUA2 15A.1.13

Offene Vorlesungen/Åbne forelæsninger
Frühjahr/Forår 2017
TYSK FREDAG
(klik på linket for at se hele programmet for foråret 2017. Dels på dansk, zum Teil auf Deutsch)

Universitetets eget link til arrangementet ved
Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk

Find vejen til Instituttet
Du kan tage metroen til Islands Brygge (se “M” øverst til venstre på billedet) ,
eller busserne 12, 33 og 77.
15A.”1″.13 oplyser, at instituttet befinder sig på første sal.


Entré
: gratis for alle
Tilmelding: ikke nødvendig, alle er velkomne!

 

Fredag  Husk at indbetale kontingent til 2017.

Hvis du ikke er medlem, bliv medlem nu.

Uden medlemmer kan vi ikke arbejde.
Tilmeldingsformular / Bankoplysninger

Kom tilbage for også at læse om vores næste arrangementer.
Websiden bliver løbende aktualiseret
Tilmeld dig nyhedsbrevet for jævnligt at blive opdateret.

 

Dansk Tysk Selskabs Blog

Efter en lidt skjult tilværelse igennem nogle år, er der kommet liv i vores blog,
som vi kalder den webside, hvor vi gør opmærksom på kulturelle begivenheder,
som også andre end DTS står bag.
Det er Dorthe Seifert, der nu bestyrer den til manges fornøjelse.
På bloggen er alle velkomne til f.eks. at kommentere på begivenheder, de selv har deltaget i.

 

Undgå, at nyhedsbrevet havner i spamfilteret

Vi har hørt fra mange, at vores seneste nyhedsbrev er havnet i spamfilteret.
Det kan du undgå næste gange ved at scrolle helt ned i den mail, som du får af Dansk-Tysk Selskab og finde linket: “Add us to your address book”
Klik på det link.Der sker noget, som forhåbentligt sikrer, at nyhedsbrevet ikke havner i spamfilteret næste gang.
(Her er der tale om den e-mail, som du får, hvor du øverst ser et link:
“View this email in your browser” hvis du klikker på dette link ser du vores aktuelle nyhedbrev i din browser.)

 

Kontingent

Ordinære medlemmer betaler kr. 200,studerende/medlemmer under 25 år 100 kr.
Medlemskab for par koster 300 kr.

(Det svarer til hhv. kr. 0,27, 0,41 eller 0,54  pr. person om dagen.)

Konto:
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 655 86 15 mærket: “DTS-medlemskab” med navn.

Tilmelding
Igennem websidens kontaktside: kontakt
Husk at indbetale kontingent, når du tilmelder dig.

Hvis du først vil se, hvad vi laver, kan du også bare tilmelde dig nyhedsbrevet.

 

 

Vejen til Christian V salen i Sankt Petri Kirke

Indgang til Christian V. Salen

Indgang til Christian V salen, Sankt Petri Kirke

 

 

 

 

 

 

 

Læs om:
Andre arrangementer