Program

Alle planlagte arrangementer er med forbehold for de aktuelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Kirchner og Nolde – rundvisning på Statens Museum for Kunst 

Begge kunstnere er betydningsfulde malere inden for den moderne billedkunst. De spillede en vigtig rolle i den ekspressionistiske bevægelse, der i begyndelsen af 1900-tallet blev berømt for billeder med stærke farver og voldsomme penselstrøg.

Men ekspressionisterne var også kendt for deres interesse for mennesker og objekter fra især Afrika og Oceanien. Og denne interesse blev afgørende for netop Kirchner og Nolde. Udstillingen stiller skarpt på de to tyske kunstnere i årene 1910-18, de sidste år, hvor Tyskland var kolonimagt. Her kan man opleve nogle af Kirchner og Noldes stærkeste kunstværker fra perioden. Og som noget nyt vises kunstværkerne i selskab med etnografiske objekter, som fascinerede kunstnerne.

Onsdag den 19. maj 2021 kl. 17.00-18.00
Sted: forhallen Statens Museum for Kunst
Tilmelding: arrangementet er fuldt booket (der kan maksimalt deltage 28 personer)

OBS pga. stor efterspørgsel har vi arrangeret ekstra rundvisning:

Onsdag den 9. juni kl. 17.45-18.45
Sted: forhallen Statens Museum for Kunst
Tilmelding: her (der kan maksimalt deltage 20 personer)

Generalforsamling i Dansk-Tysk Selskab

Alle medlemmer af selskabet inviteres til generalforsamling med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
c) Årsregnskabets forelæggelse til godkendelse
d) Valg af Selskabets formand
e) Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen (jfr. §8 stk. 3-6)
f) Valg af revisor
g) Forslag fra medlemmer eller bestyrelse (sådanne forslag forelægges på forhånd for medlemmerne i den udsendte dagsorden, jfr. §6 stk. 4)
h) Eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest den 1.3. det pågældende år. Dog kan et senere indkommet forslag nyde fremme, hvis bestyrelsen vedtager at optage det på dagsordenen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, som er angivet i indkaldelsen eller som er ændringsforslag hertil.

Arrangementet afholdes onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 
Sted: Christian V Saal, Sankt Petri Kirke
Tilmelding: foretages på linket her
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der foredrag med Annette Herzog se nedenfor.

Annette Herzog: Historier fra den anden side af muren 

Forfatteren Annette Herzog er født og opvokset i DDR, hvor hun læste dansk på universitetet i Greifswald. Men først efter murens fald fik hun mulighed for at besøge Danmark for første gang. 2 år senere flyttede hun med sin mand og deres fire børn til Danmark.

Med udgangspunkt i hendes bog vil hun fortælle om sin opvækst i DDR og hvad hun i dag tænker om det land, der ikke findes mere. Du kan opleve muntre, groteske, eftertænksomme og nogle gange pinlige historier om jagten på et par ægte cowboybukser, på en bil og andre eftertragtede mangelvarer i DDR, om besatte lejligheder og om et danskstudium på et fakultet, der var gennemsyret af Stasi. Om unge pionerer, venskaber, drømme og en masse frustration, indtil Berlinmurens fald pludselig vender alt på hovedet.

Arrangementet afholdes onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.30 
Sted: Christian V Saal, Sankt Petri Kirke
Tilmelding: foretages på linket her

Generelt
Sted

Alle almindelige arrangementer, og når ikke andet er angivet, foregår i Christian V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København

Pris
Hvis ikke andet er angivet, er arrangementerne gratis for medlemmer. Andre betaler 60,- kr.

Afbud
Hvis du skal framelde dig et arrangement brug venligst følgende formular:  Afbud.

Tilmelding
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op. Du finder et link til tilmelding i forbindelse med beskrivelsen af arrangementet.

Medlemskabet

Medlemskabet er gratis for studerende og folk under 25 år! Og ganske fordelagtigt for alle andre.
Læs mere om medlemskabet.

Du kan melde dig ind igennem websiden (helst) eller i indgangen.

Nyhedsbrevet og vores aktuelle program

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende informationer om de kommende arrangementer.
Vi afholder et arrangement ca. en gang om måneden og udsender normalt et nyhedsbrev som reminder i forbindelse med et kommende arrangement. Begge dele kan dog variere.   

Arrangementer annonceres så hurtigt som det er muligt på websiden. Her kan du altid holde dig orienteret og i god tid sætte kryds i kalenderen, og vi anbefaler at du allerede tilmelder sig igennem det formular, som vi linker til ved de enkelte arrangementer.

Dansk-Tysk Snakkeklub

Dansk-Tysk Selskab vil gerne gøre opmærksom på Dansk-Tysk Snakkeklub, som mødes en gang om måneden for at lære hinanden dansk hhv. tysk.Læs mere: Dansk-Tysk Snakkeklub

Indgang til Christian V Salen

Sankt Petri Kirke
Sankt Peders Stræde 2
København

 

 

 

 

 

 

Dansk-Tysk Selskab er en uafhængig forenig, som Sankt Petri Kirke er så venlig at udleje lokaler til
ved mange af Dansk-Tysk Selskabs arrangementer.

 

Læs om:
Andres arrangementer