Program

Generalforsamling den 4. april 2019

Ifl. Dansk-Tysk Selskabs vedtægter:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
c) Årsregnskabet forelægges til godkendelse
d) Valg af Selskabets formand: Ikke på valg
e) Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen (jf. §8 stk. 3-6)
På valg er: Gisela Klarmeyer, Ulla Weinreich, Thore Clausen, Klaus Liebing:
Alle er villige til genvalg
Ulla Weber: Ønsker ikke genvalg
f)  Valg af revisor
g) Forslag fra medlemmer eller bestyrelse:
Medlemsforslag skal være modtaget af bestyrelsen senest den 1. marts
h) Eventuelt

Tidsplan
Kl. 18.30 – 19.00: Generalforsamling
Kl. 19.00 – 19.30: Pause – Vin, vand og chips
Kl. 19.30: Foredrag ved prof. Jørgen Kühl (se mere om oplægget nedenfor)

Sted: Christian V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København

Fra konflikt til samarbejde i 99 år

Kan udviklingen i Sønderjylland og Slesvig være inspirator for nedtoning af etniske spændinger andre steder i Europa såsom Ukraine, Baltikum, Balkan og Katalonien?

Rektor og forsker Jørgen Kühl, som er en af de fremmeste forskere inden for området vil holde oplæg. Han kommer mede afsæt i den dansk-tyske mindretalserfaring ind på

  • En oversigt over de vigtigste forhold, der har dæmpet konflikter og sikret mindretallene
  • På hvilke punkter kan udviklingen være inspirator for andre?
  • Og på hvilke punkter må man tage forbehold?

Jørgen Kühl var i 1999-2006 direktør Institut for Grænseregionsforskning og har udgivet en lang række forskningsværker. Han er nu rektor på A.P.Møller Skolen i Slesvig, har et professorat i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg og er bestyrelsesformand for European Centre for Minority Issues.

Tid: 4. april 2019, kl. 19.30
Sted:   Christian V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Entré
: Gratis for medlemmer, andre 60,- kr.
Tilmeld dig igennem linket her: Mindretal og flertal ved Jørgen Kühl


Juli/August

Zeitzeugen – de så det ske

Kursus på Jaruplund Højskole
Tid: 29. juli til 4. august 2019

Sidste århundrede var hverken nænsomt, fredeligt eller roligt. To verdenskrige, udryddelseslejre, revolutioner, kold krig, studenteroprør, tysk terrorisme og meget mere. Sammen med Dansk-Tysk Selskab afholder Jaruplund Højskole ved Flensborg et sommerkursus næste år. Kurset har titlen “Zeitzeugen – de så det ske”. Oplægsholderne er: Peter Wivel, Henriette Harris, Georg Metz, Moritz Schramm, Hans Heinrich Hansen, Egon Clausen, Claus Bryld, Salle Fischermann, Henny Vestergaard Granum, Ole Præstkær og Steen Bille.

Læs mere om kurset Zeitzeugen – De så det ske på Jaruplund Højskole

Pris:
Pr. person i dobbeltværelse kr. 5.400,-
Pr. person i enkeltværelse kr. 5.700,-
Medlemmer af Dansk Tysk Selskab får 300 kr i rabat

Tilmelding på www.jaruplund.com

 

Maj

Spioner og flygtninge

Jazzmusikeren Dan Hilfling turnerede en del i DDR. Her blev han forelsket i Bärbel og hun i ham. Men Stasi ville kun give ham lov til at besøge hende, hvis han ville være spion for dem. Dans plan var en anden, han ville hjælpe Bärbel med at flygte til Danmark.

Tid: 8. maj 2019, kl 19.30
Tilmeld dig igennem linket her: Spioner og flygtninge ved Dan Hilfling

 

Generelt

Alle almindelige arrangementer foregår i Christian V Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København

Hvis ikke andet er angivet, er arrangementerne gratis for medlemmer. Andre betaler 60,- kr.
Hvis du skal framelde dig et arrangement brug venligst følgende formular:  Afbud.

Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Medlemskabet er gratis for studerende og folk under 25 år.
Du kan melde dig ind igennem websiden (helst) eller i indgangen.
Læs mere om medlemskabet.

Vi bliver 50!

Dansk-Tysk Selskab kan i 2019 fejre 50 års jubilæum!
Bidrag gerne med idéer og ønsker, hvordan året skal fejres!

Nyhedsbrevet og vores aktuelle program

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende informationer om de kommende arrangementer.
Vi afholder et arrangement ca. en gang om måneden og udsender normalt et nyhedsbrev som reminder i forbindelse med et kommende arrangement. Begge dele kan dog variere.   

Arrangementer annonceres så hurtigt som det er muligt på websiden. Her kan du altid holde dig orienteret og i god tid sætte kryds i kalenderen, og vi anbefaler at du allerede tilmelder sig igennem det formular, som vi linker til ved de enkelte arrangementer.

Dansk-Tysk Snakkeklub

Dansk-Tysk Selskab vil gerne gøre opmærksom på Dansk-Tysk Snakkeklub, som mødes en gang om måneden for at lære hinanden dansk hhv. tysk.Læs mere: Dansk-Tysk Snakkeklub

Indgang til Christian V Salen

Sankt Petri Kirke
Sankt Peders Stræde 2
København

 

 

 

 

 

 

Dansk-Tysk Selskab er en uafhængig forenig, som Sankt Petri Kirke er så venlig at udleje lokaler til
ved mange af Dansk-Tysk Selskabs arrangementer.

 

Læs om:
Andres arrangementer